Start » Legionowo » Lokalizacja

Lokalizacja Legionowa

Wyjątkowe miejsce na mapie

Legionowo jest wyjątkowym miejsce na mapie. Decyduje o tym bliskość do centrum Warszawy, a jednocześnie bezpośrednie sąsiedztwo atrakcyjnych terenów rekreacyjnych, takich jak: parki, ścieżki rowerowe i akweny wodne.

Korzystne położenie pozwala miastu zachować odrębny lokalny charakter, a jednocześnie umożliwia mieszkańcom korzystanie z bogatej infrastruktury handlowo- usługowej oraz ogromnego potencjału kulturalnego, edukacyjnego i społecznego Warszawy.

Program rabatowy %