Start » Legionowo

Podział Legionowa na dzielnice

Przedstawiamy Państwu podział Legionowa, który funkcjonuje w powszechnym użyciu choć brak oficjalnych uregulowań w tym zakresie.

  • Centrum (nr 1)
  • osiedle Jagiellońska (nr 2)
  • osiedle Sobieskiego (nr 3)
  • osiedle Piaski (nr 4)
  • dzielnice: Bukowiec A (nr 5), B (nr 6), C (nr 7)
  • Ludwisin (nr 8)
  • Przystanek (nr 9)
  • III Parcela (nr 10)
  • Łajski (11)

więcej informacji

Mapa

Nasze inwestycje na tle infrastruktury miejskiej

Mapa inwestycji w Legionowie

Strategia Rozwoju Legionowo

14 grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Miasta Legionowo przyjęto "Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Gminy Miejskiej do 2015 roku", która jest rozwinięciem "Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do 2015 roku" przyjętej Uchwałą Rady Miasta 17 kwietnia 2002 roku.

więcej on-line l dokument .pdf

Program rabatowy %