Start » Legionowo » Edukacja

Edukacja w Legionowie

Placówki edukacyjne

W Legionowie zdecydowane nakłady kierowane są na inwestycje związane z edukacją. Na skutek rozbudowy i modernizacji wielu placówek oświatowych, w ostatnich latach, zdecydowanie wzrosła ilość wolnych miejsc w przedszkolach miejskich i żłobku. Ponadto znacznie poprawił się komfort pracy i nauki dzieci, i młodzieży w szkołach.

Miasto posiada bardzo dobrze rozwinięte zaplecze edukacyjne. Na terenie Legionowa funkcjonuje:
11 przedszkoli publicznych i miejski żłobek
6 szkół podstawowych publicznych
6 gimnazjów publicznych
6 liceów publicznych

Ponadto funkcjonuje wiele placówek edukacyjnych o charakterze społecznym i prywatnym, wśród nich są: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły policealne, niepubliczna szkoła muzyczna I i II stopnia oraz liczne szkoły językowe.

Urząd Miasta Legionowo angażuje się w realizacje różnych programów edukacyjnych wpływających na podniesienie poziomu nauczania w przedszkolach i szkołach. W styczniu 2012 roku miasto pozyskało znaczną kwotę na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III". Program kierowany jest do uczniów gminnych szkół podstawowych więcej

Program rabatowy %